Oblikovanje celostne grafične podobe

Grafično oblikovanje AGD design
Proces grafičnega oblikovanja
Referenčni grafični dizajn
Naročniki vizualnih komunikacij
Cenik grafičnega oblikovanja
Kontaktni podatki
Spletne povezave
 
 

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba, krajše CGP, ima bistveno vlogo pri tem kako podjetje vidijo zaposleni in zunanji poslovni partnerji, naročniki storitev in izdelkov ter druge zunanje interesne skupine. Podjetje preko celostne grafične podobe izraža svoje poslovanje, karakteristike, vrednote, poslanstvo in ambicije. Kvalitetno oblikovana celostna grafična podoba podjetju veča prepoznavnost, ugled in prinaša konkurenčno prednost.

Grafično oblikovanje celostne grafične podobe običajno vključuje izbor tipografije, tipičnih barv, dizajn logotipa, zasnovo spletne strani, grafično oblikovanje dopisnih dokumentov, poslovne vizitke, dizajn žiga, letaka, kataloga, brošure, oblikovanje simbolov, napisov in druge ključne elemente vizualne komunikacije, ki vplivajo na prepoznavnost organizacije.

V grobem je mogoče razlikovati štiri ključne funkcije celostne grafične podobe:
1. Celostna grafična podoba (CGP) zagotavlja podjetju prepoznavnost na trgu. Za vse profitno in neprofitno usmerjene organizacije je ključnega pomena, da ljudje vedo za obstoj organizacije, da si zapomnijo ime in osnovno dejavnost organizacije.
2. Celostna grafična podoba zunanjim interesentom simbolizira organizacijo in s tem pomembno prispeva k njeni podobi in ugledu.
3. Celostna grafična podoba predstavlja strukturo organizacije zunanjim interesnim skupinam. Vizualizira skladnost in relacijske odnose med posameznimi sklopi.
4. Celostna grafična podoba ima tudi interno funkcijo preko katere se zaposleni identificirajo z organizacijo kot celoto. Identifikacije in pripadnost zaposlenih organizaciji je bistvena za učinkovit in ustvarjalni delovni proces.

Posebna pozornost je celostni grafični podobi namenjena v času organizacijskih sprememb. Takrat se običajno popravi ali oblikuje nova vizualna podoba, ki simbolizira spremembe.www.oblikovanje-agd.com - AGD grafično oblikovanje -

Zemljevid strani
CGP celostna grafična podoba